Szanowni Druhowie

Prosimy kliknąć w poniższy link aby zalogować się do panelu aktualizacji danych
http://panel.alarmowanie.pl

Przed rozpoczęciem pracy prosimy przeczytać poniższą informacje i zastosować się do zaleceń.

Po zalogowaniu (dane pierwszego logowania przesłaliśmy na e-mail wskazany w umowie lub zamówieniu) należy przejść do zakładki Edycja strażaków  wyszukać swój numeru telefonu i przeedytować dane (zielony przycisk edytuj) w następujących polach:

Nazwisko i imię – (domyślnie jest imie1 i nazwisko1), może to też być pseudonim, ale musi być łatwo identyfikowalny, ponieważ niebawem ruszy usługa potwierdzania udziału w akcji i te dane będą przesyłane do jednostki.

Adres e-mail – (Uwaga! na ten adres prześlemy hasło w przypadku jego utraty-dotyczy to tylko osób tzw. edytorów, którzy będą wprowadzać lub zmieniać numery), adres e-mail musi być wprowadzony dla każdego strażaka, nie musi to być prawdziwy adres e-mail tego strażaka (nawet nie jest wskazane go nam przekazywanie, dlatego proszę utworzyć e-mail na zasadzie numer_telefonu_strazaka@alarmowanie.pl  np. 885453047@alarmowanie.pl.

Hasło  wprowadzamy tylko wobec osoby, która będzie edytorem danych, prosimy utworzyć skomplikowane hasło np. z dużymi i małymi literami, cyfra i znak specjalny nie odpowiadamy za włamania na wasze konto z powodu słabej siły hasła !!!

Statusu w systemie – dokonać wyboru:

  • strażak alarmowany – nie wymaga komentarza,
  • edytor – osoba, która może wprowadzać i kasować numery, oraz dokonywać wszelkich zmian. Edytor może utworzyć kolejnych edytorów na potrzeby aktualizacji danych. Edytor  jest  zawsze alarmowany.
  • strażak chwilowo zawieszony w alarmowaniu – status przydatny np., gdy strażak wyjeżdża na dłuższy urlop i nie chce w tym czasie być alarmowany, a po jego powrocie możemy oznaczyć go, jako strażak do alarmowania bez konieczności wcześniejszego usuwania danych tego strażaka a potem ponownego ich wprowadzania,
  • Wyszkolenie strażaka – wybrać jedną z opcji ( pole nie może być puste).

Potwierdzenie wyrażenie zgody … – pole obowiązkowe

Zakładka edycja danych jednostki

Zgodnie z nagłówkiem pola koloru niebieskiego są zarezerwowane dla serwisu alarmowanie.pl reszta pól jest do dyspozycji OSP. Prosimy o bardzo rozważnie obsługę sekcji koloru czerwonego, zielonego i brązowego. Brak numerów w tych polach będzie skutkować utraceniem uprawnień do uruchamiania alarmowania.

SEKCJA BRĄZOWA – obowiązkowa dla jednostek z terminalami SMS, GSM, naszym T1, Roboteca, DTG53 itp., musi być wpisany numer telefonu karty SIM, która jest w terminalu, w przypadku jego braku terminal nie uruchomi wam alarmowania.

SEKCJA ZIELONA – obowiązkowa dla OSP, które nie posiadają selektywnego alarmowania, a są alarmowane przez dyżurnych PSP, muszą być wpisane numery, PSP, z których dyżurni będą dzwonić do naszego systemu. OSP z terminalami też mogą wpisywać tu numery PSP – usługa ta jest przydatna, gdy nie działa w remizie selektywne załączanie syreny lub zachodzi potrzeba tzw. „cichego alarmowania”.

SEKCJA CZERWONA – dot. wszystkich OSP, a właściwie strażaków, którzy będą mogli swoim telefonem uruchomić alarmowanie dla swojej jednostki. Ponieważ w polu czerwonym numer może tylko raz być wpisany w całym systemie ( nie da rady go wybrać w innej OSP – owszem numer ten może być wpisany do alarmowania w kilku jednostkach), więc osoby typu Komendant Gminny, pracownik urzędu, które chcą mieć możliwość alarmowania kilku jednostek OSP muszą wpisać swój numer w sekcji zielonej w każdej jednostce OSP i dzwonić na numery przydzielone dla PSP ( przedostania sekcja niebieska).

W polach koloru czerwonego, zielonego i brązowego mogą być wpisane numery komórkowe i stacjonarne, jednak numer musi mieć 9 cyfr i nic więcej.

SEKCJA ŻÓŁTA

  • Kogo powiadamiać SMS i e-mail w ważnych sprawach (awaria systemu, planowane zatrzymanie systemu) numer telefonu –pole obowiązkowe!!! I niewymagające komentarza.
  • Kogo powiadamiać SMS o wystawionej fakturze, braku zapłaty za usługi, – ponieważ faktury są przesyłane elektronicznie i nie wszyscy regularnie sprawdzają konto e-mail chcemy wysyłać do tej osoby informacje o wystawionej i przesłanej fakturze.
  • Numer pracownika Urzędu, do którego należy wysłać SMS o wystawieniu faktury, jak wyżej, ale dotyczy OSP, którym za usługę płaci Urząd Miasta lub Gminy i faktura jest przesyłana na adres e-mail Urzędu.

SEKCJA BIAŁA – tu wprowadzić można dane jednostki OSP, pola dotyczące adresów e-mail są obowiązkowe i też nie wymagają komentarza ponieważ są niezbędne do prowadzenia właściwej współpracy.

Po wprowadzeniu danych trzeba za każdym razem nacisnąć czerwony przycisk  “Naciśnij to pole, aby zatwierdzić dane i wysłać dane do serwisu”

Przycisk znajduje się między kartą OSP a numerami strażaków.

Edytowanie numerów strażaków do alarmowania nie wymaga użycia tego przycisku, numery te są automatycznie dopisywane do listy numerów waszej jednostki po naciśnięciu przycisku Popraw lub Dodaj. Oczywiście dane te musza być poprawnie wprowadzone, czyli wypełnione wszystkie pola oraz wybrane status i wyszkolenie strażaka. Pole hasło jest wymagane tylko dla edytorów.