„Zachęć nową OSP”

Regulamin promocji “Zachęć nową OSP”

Jednostka OSP, która zachęci inną jednostkę OSP do korzystania z naszej usługi alarmowania otrzyma od nas bon w wysokość 150,00 zł na zakupy w dowolnym sklepie strażackim. Warunki do spełnienia promocji :            – nowa jednostka OSP musi zawrzeć z nami umowę na usługę alarmowania na okres 3 lat wg obowiązujących warunków określonych w umowie,                                                                                                                         – nowa jednostka OSP musi potwierdzić nam, że jest z Waszego polecenia,                                                        – nowa jednostka OSP to taka, która nie korzystała jeszcze z naszej usługi alarmowania.                                    Ilość polecanych jednostek jest nieograniczona.


“ALARMOWANIE MDP GRATIS”

Jednostki OSP, które mają u nas wykupioną usługę alarmowania na telefony komórkowe mogą nieodpłatnie otrzymać usługę alarmowania MDP. Zainteresowane jednostki OSP posiadające MDP prosimy o przesyłania katy alarmowania na adres biuro@alarmowanie,pl                                                                                            Wzór karty alarmowania znajduje się w dziale Bezpłatne testy