ZBIORCZE ZESTAWIENIE CEN USŁUG ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ


USŁUGA ALARMOWANIA NA ZAMÓWIENIE

Wychodząc na przeciw jednostkom OSP oraz Urzędom Gmin informujemy, że od 1 stycznia 2015 roku istnieje możliwość zawarcia współpracy na zasadzie rocznego zamówienia usługi (podając na e-mail dane do faktury) wg obowiązujących stawek świadczenia usług tj. 24,60 zł (20,00 zł netto) za miesiąc usługi + jednorazowa opłata aktywacyjna 123,00 zł (100,00 zł netto) . Płatność z góry za 12 miesięcy na podstawie otrzymanej faktury przesłanej na wskazany adres e-mail.

USŁUGA ALARMOWANIA NA UMOWĘ

Jednostki, które chcą mieć stałą stawkę świadczenia za usługę mogą zawierać umowy na okres minimum 3 lat z obowiązującą stawką za miesiąc świadczenia usługi tj. 14,76 zł (12,00 zł netto) za miesiąc usługi + jednorazowa opłata aktywacyjna 86,10 zł (70,00 zł netto). Płatność z góry za 12 miesięcy na podstawie otrzymanej faktury przesłanej na wskazany adres e-mail.

Usługa alarmowania obejmuje nieograniczoną ilość uruchamianych alarmów w miesiącu i limit 30-tu numerów do których serwis ALARMOWANIE.PL będzie dzwonić. Limit numerów może być poszerzony za dodatkową opłatą 2 zł/miesiąc za każde rozpoczęte 10 dodatkowych numerów.

DZIERŻAWA TERMINALA T-1

OSP, które chcą zautomatyzować proces alarmowania strażaków i nie posiadają własnego terminala SMS nie muszą kupować drogich terminali SMS mogą skorzystać dzierżawy naszego terminala GSM-T1, który po podłączeniu do systemu zdalnego uruchamiania syreny zapewni automatyczne dzwonienie do naszego Centrum Alarmowania i uruchomienie usługi alarmowania członków OSP, w takim przypadku nie jest wymagana dodatkowa interwencja PSP poza zdalnym uruchomieniem syreny. Dzierżawę terminala GSM-T1 oferujemy w cenie 14,76 zł (12,00 zł netto) + jednorazowa opłata aktywacyjna 86,10 zł (70,00 zł netto). Płatność za dzierżawę terminala GSM-T1 jest z góry za 12 miesięcy.

Cennik obowiązujący od 22.04.2020 r.