PROJEKTY UMÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE STRONY


W celu zawarcia umowy w projekcie umowy należy wykonać następujące kroki:

  1. Wpisać niezbędne dane w miejsca oznaczone żółtym polem, po wprowadzeniu danych żółte pole usunąć.
  2. Tak przygotowany projekt umowy w formie pliku należy przesłać na adres e-mail biuro@alarmowanie.pl.
    ALARMOWANIE.PL wprowadzi niezbędne dane (oznaczone kolorem czerwonym) a następnie plik umowy odeśle zwrotnie na adres e-mail. Umowy na dzierżawę Syreny_GSM oraz Terminala T1 nie wymagają uzgodnień (po wypełnieniu żółtych pól można drukować i podpisane przesyłać listem poleconym na adres siedziby firmy).
  3. Otrzymaną na e-mail umowę z uzupełnionymi danymi przez serwis ALARMOWANIE należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, uzupełnić o podpisy i pieczęcie osób zawierających umowę, na pozostałych stronach umowy na dole złożyć parafki podpisu osób zawierających umowę.
  4. Tak przygotowaną umowę wysłać na adres siedziby ALARMOWANIE.PL listem poleconym (nie wysyłać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – wydłuża to czas zawarcia umowy ze względu na konieczność wizyty na poczcie).

Uwaga!!!

Miejsca w umowie oznaczone kolorem czerwonym tj.: numer systemowy OSP, numer alarmujący strażaków  zostaną uzupełnione przez serwis ALARMOWANIE.PL.
Po podpisaniu umowy przez serwis ALARMOWANIE.PL jeden egzemplarz zostanie odesłany listem poleconym.

Umowy mogą zawierać Urzędy Miast/Gmin na rzecz OSP lub zainteresowana jednostka OSP. Informujemy, że istnieje również możliwość zawarcia umowy przez jednostkę OSP z opcją wystawienia faktury za alarmowanie na Urząd Miasta/Gminy. W takim przypadku konieczne jest przekazanie nam danych niezbędnych do wystawienia faktury.