Terminal GSM-T1 to urządzenie, które służy do automatyzacji uruchamiania procedury alarmowania dzwonienia naszego systemu alarmującego na telefony strażaków. Urządzenie jest dedykowane dla jednostek OSP posiadających zdalne ( selektywne ) załączanie syreny. Impulsem do pracy urządzenia jest zdalne
( selektywne ) załączenie syreny w remizie przez Państwową Straż Pożarną. Aby uruchomić procedurę alarmowania dzwonieniem na telefony strażaków  należy do terminala doprowadza się jedną z trzech faz prądu, która zasilają silnik syreny podczas alarmu ( nie ingerujemy w urządzeniu zdalnego załączania syreny, a tylko w styczniku trójfazowym załączającym silnik) . Od tego momentu każde załączenie syreny, nawet te przyciskiem zewnętrznym na ścianie remizy spowoduje, że Terminal GSM-T1 zadzwoni do naszego Centrum Alarmowania, a nasz system rozpocznie procedurę jednoczesnego alarmowania strażaków dzwonieniem na ich telefony komórkowe.

 

Urządzenie Terminal GSM-T1 w naszej ofercie jest tylko w formie dzierżawy. Koszt miesięczny dzierżawy urządzenia wynosi 10,00 zł netto ( 12,30 zł brutto ). Umowa dzierżawy jest zawierana na minimum 36 miesięcy. Wzory umów na dzierżawę Terminala GSM-T1 znajdują się w zakładce UMOWY

Informacje dodatkowe dla posiadaczy urządzenia Terminal GSM-T1

Karta SIM

Zakup karty SIM
Urządzenie należy wyposażyć w kartę SIM, która może być na abonament lub pre-paid (doładowania). Obecnie sieci komórkowe oferują karty z kontem ważnym rok lub nawet dwa lata bez konieczności doładowywania, np. sieć wRodzinie, której karty SIM można kupić na Poczcie Polskiej lub zmówić przez internet. Bardzo ważnym kryterium przy zakupie karty jest zasięg sieci komórkowej w remizie, tu zdajemy się na wiedzę i doświadczenie druhów z danej OSP. Na podstawie otrzymywanych informacji odradzamy zakup kart w sieci Play ze względu na to, że sieć ta pracuje na nadajnikach innych operatorów i karty SIM mogą się nagminnie przełączać między nadajnikami i w chwili alarmu urządzenie może nie zadzwonić do naszego Centrum Alarmowania ponieważ karta SIM była nie zalogowana do sieci.

Kod PIN
Karta ma się logować do sieci z ustawionym kodem PIN 1973. W tym celu należy skorzystać z telefonu komórkowego i korzystając z opcji ustawień ustanowić dla karty żądanie kodu PIN. Po ustanowieniu kodu PIN należy włączyć i włączyć ponownie telefon aby upewnić się czy karta żąda kodu PIN.

Poczta głosowa
Koniecznie należy wyłączyć usługi poczty głosowej ponieważ raz na dobę nasze Centrum Alarmowania sprawdza urządzenie ( stan karty SIM ) poprzez wykonanie do niej dzwonienia – szczegóły testu urządzenia są opisane poniżej, ponadto operator może obciążać wasze konto opłatami za usługi poczty głosowej. Weryfikację wyłączenia usługi poczty głosowej należy przeprowadzić na dwa sposoby: pierwszy polega na tym, że z innego telefonu dzwonimy długo ( ok 30-40 sekund ) na numer telefonu karty SIM ( karta musi być w tym czasie w telefonie ) i jeśli po długim dzwonieniu nie włączyła się poczta głosowa to znaczy, że poczta głosowa jest wyłączona, druga weryfikacja polega na tym, że dzwonimy na numer telefonu karty SIM ale odrzucamy to dzwonienie i jeśli ta osoba nie usłyszy w swoim telefonie głosu poczty głosowej to znaczy, że poczta głosowa jest wyłączona. Zazwyczaj pocztę głosową wyłącza się specjalnymi kodami, które operatorzy podają na swoich stronach internetowych.

Inne usługi na karcie SIM
Należy wyłączyć inne dodatkowe usługi, które mogą pobierać pieniądze konta karty SIM, a brak środków na koncie sprawi, że Terminal GSM-T1 nie wykona dzwonienia do naszego Centrum Alarmowana i nie zostanie uruchomiony proces alarmowania dzwonieniem na telefony strażaków. Może to dotyczyć włączonej usługi przekierowywania połączeń, usługa ta musi być wyłączona również ze względu na prowadzony nocny test Terminala GSM-T1 ( gdy będzie włączone przekierowanie połączeń nasz system nie zidentyfikuje braku zalogowania kary do sieci ). Bardzo często operatorzy przy zakupie karty włączają na okres próbny bezpłatne usługi np. internet, muzyka na czekanie itp, które po okresie próbnym automatycznie stają się płatne jeśli z nich odpowiednio wcześniej nie zrezygnowaliśmy. Usługi te obciążą konto karty SIM i w przypadku braku środków Terminal GSM-T1 nie wykona dzwonienia do naszego Centrum Alarmowana i nie zostanie uruchomiony proces alarmowania dzwonieniem na telefony strażaków.

Rejestracja karty SIM
Zgodnie z obowiązującymi przepisami aby karta SIM mogła działać trzeba ją zarejestrować/aktywować u operatora. Rejestracji karty SIM dokonują  salony firmowe sieci komórkowych, placówki Poczty Polskiej, niektóre sklepy i kioski np.Żabka. Wymagany jest wtedy dokument tożsamości – dowód osobisty.

Rejestracja konta karty SIM
Aby móc zarządzać kartą SIM bez konieczności wyjmowania jej z urządzenia i wkładania do telefonu, tj. sprawdzić stan konta, ważność konta, biling połączeń, doładować konto to trzeba dodatkowo samodzielnie zarejestrować kartę SIM poprzez stronę internetową operatora komórkowego ( nie mylić z rejestracją u operatora, która jest obowiązkowa ). Większość operatorów podczas takiej rejestracji przesyła SMS z hasłem więc w tym czasie karta SIM musi być włożona do telefonu. Zaleca się przeprowadzenie procedury rejestracji konta  ponieważ Terminal GSM-T1 nie posiada wyświetlacza i klawiatury i zarządzanie kontem karty SIM jest w takim przypadku utrudnione ( wymaga wyjęcia kary SIM, włożenia jej w telefon z obsługą dużych kart SIM, terminal w tym czasie nie jest w gotowości do pracy ).

Wpisanie numeru telefonu karty SIM w panelu www aktualizacji numerów

Aby urządzenie mogło inicjować proces alarmowania strażaków dzwonieniem niezbędne jest wpisanie numeru telefonu karty SIM włożonej do urządzenia w brązowe pole panelu www aktualizacji numerów telefonów.

Po wprowadzeniu tych danych koniecznie należy je zatwierdzić używając czerwonego przycisku, który znajduje się nad listą numerów strażaków do alarmowania

Przygotowanie Terminala GSM-T1 do pierwszego uruchomienia

Otwarcie terminala                                                                                                                                        Terminal otwiera się wykręcając 4 wkręty z dolnej jego części, a następnie odchyla się górną pokrywę. UWAGA!!! Pokrywę należy odchylać bardzo ostrożnie ponieważ można wyrwać krótki przewód anteny z płyty głównej i urządzenie może ulec USZKODZENIU.

Włożenie karty SIM
W terminalu jest miejsce na włożenie karty SIM, kartę należy wsunąć w otwartą już klapkę.
UWAGA !!! Karta SIM musi się bez problemu, bardzo swobodnie wsunąć w rowki, jeżeli wchodzi ciężko to znaczy, że źle ją wkładamy, w takim przypadku nie należy zamykać klapki bo grozi to USZKODZENIEM. Gdy wsuniemy kartę należy zamknąć klapkę i lekko przesunąć ją do przodu. Każdy terminal jest przez nas programowany i sprawdzany przed wysłaniem więc nie ma możliwości aby urządzenie było niesprawne lub uszkodzone.
UWAGA !!! Kartę SIM należy wyjmować i wkładać do urządzenia przy wyłączonym zasilaniu.

Podłączenie do terminala napięcia sterującego
Czynności te powinna wykonywać osoba, która posiada uprawnienia do pracy z urządzeniami pod napięciem elektrycznym co najmniej 1kV. Obowiązujący sposób podłączenia urządzenia przedstawia schemat. Bardzo istotnym jest miejsce podłączenia z którego prąd będzie płynął do Terminala GSM-T1. W tym celu należy podłączyć się “za stycznikiem” czyli pomiędzy silnikiem syreny a stycznikiem ( napięcie ma się pojawiać na Terminalu GSM-T1 tylko w momencie gdy silnik syreny pracuje ). Podłączenie przewodu przed stycznikiem spowoduje stałą dostawę napięcia do Terminala GSM-T1  i terminal będzie cały czas dzwonić do naszego systemu a tym samym inicjować uruchomienie alarmowania dzwonieniem na telefony strażaków. Wybraną fazę prądu z tzw. “odejścia” należy doprowadzić do Terminala GSM-T1,  nie należy korzystać z fazy sterującą cewką stycznika. Terminal GSM-T1 wyposażony jest w przekaźnik 230V do jego prawidłowej pracy niezbędne będzie doprowadzenie “zera” ( nie mylić z uziemieniem ). Straszy sposób podłączenia Terminala GSM-T1 z wykorzystaniem zasilacza 5V i gniazda natynkowego przestawia schemat.

Podłączenie zasilania do Terminala GSM-T1
Do zasilania Terminala GSM-T1 należy wykorzystać napięcie stałe 12V urządzenia zdalnego załączania syreny. W tym celu należy do zacisku nr 5 Terminala GSM-T1 doprowadzić napięcie +12V ( przewód koloru niebieskiego ), a do zacisku nr 6 napięcie -12V ( przewód koloru białego lub biało-niebieskiego )., można do tego celu wykorzystać wolne zaciski 12V prądu stałego lub podłączyć się do odpowiednich biegunów akumulatora urządzenia zdalnego załączania syreny. Ponadto między zaciskami 3 i 5 powinien być mostek alby urządzenie automatycznie się uruchamiało w momencie powrotu zasilania.

Praca urządzenia i stan gotowości

Stan urządzenia prawidłowego zalogowanego do sieci komórkowej określa migająca co 4 sekundy czerwona dioda. Migające na przemian diody oznaczają, że urządzenie nie jest zalogowane do sieci. Czas logowania urządzenia do sieci zależy od poziomu sygnału sieci komórkowej i jej obciążenia. Zazwyczaj jest to kilkanaście do kilkudziesięciu sekund. Jeśli w tym czasie urządzenie się nie zaloguje to wynikać to może z faktu słabego zasięgu sieci komórkowej lub nie aktywnej karty SIM ( błędnego kodu PIN, brak środków na koncie lub utrata ważności konta ).
UWAGA !!!   Ponieważ podczas alarmu załączonego przez PSP syrena włącza się kilka razy w celu uzyskania modulowanego sygnału w takim przypadku do Terminala GSM-T1 napięcie z silnika syreny kilkakrotnie “wchodziło by ” do terminala, a terminal inicjowałby kilka dzwonień alarmujących na telefony strażaków. Aby temu zapobiec tak skonfigurowaliśmy urządzenie, że przez 3 minuty od pierwszego załączenia syreny nie będzie ono reagować na kolejne załączenia syreny.

Poprawa zasięgu sieci GSM                                                                                                                           

W przypadku gdy po wybraniu operatora, którego zasięg jest w remizie najlepszy a urządzenie nadal nie loguje się do sieci, zasięg sieci można spróbować poprawić poprzez umieszczenie Terminala GSM-T1 na większej wysokości, a jeśli to nie pomoże poprzez wymianę standardowej anteny na antenę z większym zyskiem np. z przewodem umożliwiającym wystawienie anteny na zewnątrz ( koszt ok 30 zł netto ) lub na antenę zewnętrzną kierunkową ( koszt ok 150 zł netto ). Urządzenie nie powinno znajdować się w pobliżu innych urządzeń, które mogą zakłócać sygnał sieci komórkowej ( urządzenia elektryczne i elektroniczne, radiotelefony, zdalne załączanie syreny, itp ).

Nocne testy karty SIM  Terminala GSM-T1

W trosce o jak najwyższą jakość naszych usług nasz system raz na dobę będzie wykonywać testowe dzwonienie do karty SIM. W przypadku gdy otrzymamy komunikat “abonent niedostępny” będziemy się kontaktować z osobą odpowiedzialną za sprawy alarmowania w waszej OSP ( osoba ta jest wyznaczona w żółtym polu panelu www aktualizacji numerów ) lub/i z osobą wskazaną w brązowym polu panelu www.
UWAGA  !!! Nie wyłączenie na karcie SIM usługi poczty głosowej powodować będzie, że za każdym razem nasz system w testach będzie otrzymywać informacje, że urządzenie odebrało połączenie, co oznaczać może,że karta SIM jest zalogowana do sieci. Jednak identyczną informację otrzymamy gdy właśnie karta SIM nie będzie zalogowana do sieci i wtedy nie będzie z naszej strony żadnej reakcji ponieważ uznamy to urządzenie za sprawne. Dlatego jeśli wam zależy na wiarygodnych testach to bardzo prosimy o powyłączanie wszelkich dodatkowych usług w tym poczty głosowej, przekierowań itp.

Przypomnienie konieczności doładowania karty SIM

Ponieważ w większości przypadków włożone do urządzenia karty SIM będą typu pre-payd, a więc wymagające okresowego doładowania konta w celu przedłużenia jego ważności przygotowaliśmy w brązowym polu panelu www miejsce na wpisanie daty kolejnego doładowania konta oraz numer telefonu osoby, którą należy o tym wcześniej poinformować. Niebawem nasz system na dwa tygodnie i tydzień przed terminem końca ważności konta karty SIM będzie przysyłać SMS przypominający  do tej osoby.

Po wprowadzeniu tych danych koniecznie należy je zatwierdzić używając czerwonego przycisku, który znajduje się nad listą numerów strażaków do alarmowania